Grupa

Wspólnota św. Michała Archanioła

Wspólnota św Michała Archanioła powstała we wrześniu 1999 roku przy parafii św. Franciszka i Klary w Tychach.
Inspiracją do powstania grupy były słowa Papieża Jana Pawała II, w których zachęcał świeckich, by się zrzeszali i tworzyli różne formy wspólnotowe przy parafiach, które przyczynią się do pogłębiania i doskonalenia życia chrześcijańskiego i wspólnotowego.
Incjatywa powstania Wspólnoty była owocem przeżytej pielgrzymki do Lichenia. W drodze powrotnej w autobusie w rozmowach z pielgrzymami i opiekunem duchowym O.Fryderykiem powstała myśl powołania wspólnoty i zostały wybane osoby które mają ku temu czynić starania.
Pierwsze spotkanie grupy odbyło się we wrześniu 1999 roku w dniu święta św. Michała Archanioła, którego grupa obrała za swojego patrona.

Opiekunowie wspólnoty:

Pierwszym opiekunem grupy był O.Fryderyk

Drugim opiekunem grupy był O.Hadrian – ówczesny Proboszcz Parafii

Aktualnym opiekunem grupy jest O.Emil – obecny Proboszcz Parafii

Animatorem śweckim grupy jest Bogusław Górecki

Grupa:

W skład grupy wchodzą w większości osoby z różnych Tyskich Parafii, obu Dekanatów.Członkowie grupy oprócz uczestnictwa w co miesięcznych spotkaniach formacyjnych, podejmują dobrowolnie działania w ramach powoływanych zespołów zadaniowych.
Od wielu lat organizujemy wyjazdy pielgrzymkowe, na czuwania modlitewne i rekolekcje w których uczestniczą nie tylko członkowie grupy, ale także wiele osób z Tyskich Parafii.
Członkowie grupy wspierają także modlitewnie i czynnie kaplicę św. Ojca Pio przy Oddziale Rehabilitacji Narządów Ruchu w Lędzinach. Przez 17 lat istnienia grupy nasi członkowie pomogli w swoich środowiskach wielu osobom potrzebującym wsparcia duchowego, modlitewnego czy też pomocy w problemach życiowych. Ze względu na bardzo osobisty charakter tego typu działań, nie bedziemy ich tutaj wymieniać…

Spotkania:

Spotkania grupy odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Rozpoczynają się w Kościele o godz. 15:00  jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia a o godz. 15:30 Msza św. Później  w salce odbywa się spotkanie formacyjne które prowadzi O.Emil.

Zaproszenie:

Grupa ma charakter otwarty i każdy może przyjść na Msze Św. czy spotkanie formacyjne. Osoby które chciałyby skorzystać ze Skramentu Pokuty proszone są o przyjście, co najmniej 15 minut przed godziną 15:00. Na modlitwy i Mszę Św. wchodzimy od strony klasztoru i zgłaszamy animatorowi chęć skorzystania z Sakramentu Pokuty czy uczestnictwa we Mszy.

 

Spotkanie Wspólnoty św. Michała Archanioła odbędzie się 17 luty 2018 – trzecia sobota miesiąca o godz. 15.00 Msza św. a po Mszy św.  spotkanie  formacyjne.

 

 Polecamy- odwiedź na naszej stronie:

 

 

 

 

 

Zapraszamy – Przeczytaj polecane poniżej artykuły. Po przeczytaniu napisz komentarz…