Archiwum kategorii:Modlitwa

Nieustannie się módlcie

Nieustannie się módlcie… – czuwajcie…

Bądźcie czujni módlcie, ta zachęta do wytrwałej modlitwy pojawia się w Nowym Tesatmencie wielokrotnie.

” Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!  Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.”
Zawsze należy się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1).

Modlitwa codzienna

Modlitwa codzienna Katolika

Codzienna modlitwa w określonych porach dnia to istotna praktyka dobrego Katolika.  Na modlitwie możemy spotkać się z Jezusem, porozmawiać z nim i zaprosić go do naszego życia. Systemetyczna modlitwa jest tak potrzebna dla naszej duszy, jak woda i pokarm dla ciała.

Dlatego odwiedzających naszą stronę chcemy zachęcić do sytematycznej modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w ciągu każdego dnia.

W okienku w prawej bocznej kolumnie pojawiać się będzie w określonych godzinach zaproszenie do danej modlitwy w określonej porze dnia wg harmonogramu modlitw w ciagu dnia.