Statut

Wspólnota św. Michała Archanioła – STATUT

 

I. Charakter grupy:

modlitewno – ewangelizacyjny: (katecheza i kerygma dla dorosłych) – poznawanie i praktykowanie różnych form modlitwy i ewangelizacji oraz prowadzenie czynnych działań: ewangelizacja i pomoc bliźniemu jako wyraz miłosierdzia chrześcijańskiego.

II. Cele grupy:

pogłębianie życia modlitewnego i formacja duchowa członków grupy realizowane jako:
1. Modlitwa wspólnotowa; poznawanie i pogłębianie różnych form modlitewnych, np.:
– modlitwa wstawiennicza,
– modlitwa uwielbienia,
– modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,
– modlitwa o uwolnienie
– inne formy modlitewne (Różaniec).
2. Systematyczne czytanie, rozważanie Pisma św. i pogłębianie wiadomości na jego temat oraz poznawanie prawd wiary (KKK).
3. Pogłębianie świadomego przeżywania Mszy św.:
– poznawanie struktury i stałych części Mszy św., Liturgii.
– głębsze przeżywanie wspólnotowe w duchu radości i pokoju.
4. Pogłębianie życia sakramentalnego.

III. Metody formacji:

1. Życie sakramentalne:
– systematyczne uczestnictwo w sakramentach świętych,
– częsta spowiedź (min. 1x w miesiącu),
– cotygodniowe( niedzielne) uczestnictwo w Mszy św.
z przyjęciem Komunii św.
2. Życie modlitewne:
– systematyczna codzienna modlitwa – (co najmniej 3x dziennie),
– formacja i kształtowanie sumienia, codzienny rachunek sumienia,
– korzystanie z przewodnictwa duchowego,
– spotkania i działania wspólnotowe oparte na zasadzie porozumienia współpracy (wg zasad dialogu chrześcijańskiego).

IV. Po pierwszym etapie formacji:

1. Dzielenie się darami Ducha Świętego.
2. Pomoc chorym, samotnym i potrzebującym (towarzyszenie
w chorobie, pomoc rzeczowa, wsparcie modlitewne).
3.Tworzenie grup tematyczno – zadaniowych w zależności od potrzeb Wspólnoty.