Media

Media czyli wykorzystanie dźwięku i obrazu dla lepszego przekazu

W dziale Media staramy sie przybliżyć zagadnienia religijne z wykorzystaniem środków multimedialnych: nagrań głosowych ,filmów i inych form porzekazu jak prezentacja , wykład, kurs itp.