Mój Mistrzu

Mój Mistrzu – Jan Paweł II i Najświętszy Sakrament