Nieustannie się módlcie

Nieustannie się módlcie… – czuwajcie…

Bądźcie czujni módlcie, ta zachęta do wytrwałej modlitwy pojawia się w Nowym Tesatmencie wielokrotnie.

” Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!  Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.”
Zawsze należy się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1).

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36).

„..Wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w Duchu ! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych”

Po przeczytaniu tych fragmentów z Pisma Swiętego widzimy ze jestesmy zachecani do wykorzystywania każdego wolnego czasu na modlitwę czyli rozmowe z Bogiem. Z drugiej strony czytamy:

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.  Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.”.

Jak te sprzeczności pogodzić?

1. Modlitwa ma różne formy

Już Klemens wykazywał, że modlić się można na różne sposoby: ustnie oraz „wykorzystując dar mowy otrzymany od Boga”, ale też w milczeniu. Można więc mówić do Boga „nie otwierając ust” a wołając do Niego w głębi duszy. Stwórca bez przeszkód  słyszy ” ten wewnętrzny głos naszego serca”. Wystarczy skupić w swoim wnętrzu myśl i  nastepnie skierować ją do Boga, a potem zachować ją niezmiennie zwróconą ku Niemu.

Modlitwą jest również poznawanie Boga, odnajdywanie  śladów  w swym życiu, lektura Pisma Świętego. Modlitwą jest także  złożenie ufności w Bogu a nawet każde szlachetne pragnienie.

Modlitwą staje się wszystko, co czynimy ze względu na Boga lub dla Jego chwały.
Szczególnie ważna jest modlitwa dziękczynna oraz prośba do Boga o nawrócenie i zbawienie najbliższych.

Uczeń Pana Jezusa powinien żyć w nieustannym dziękczynieniu, wyrażając wdzięczność Bogu za dary, jakie codziennie otrzymuje. To dziękczynienie to też modlitwa.

Skoro modlitwa daje możliwość bycia z Bogiem, to uczeń Jezusa stara się nie przeoczyć żadnej sposobności zbliżenia się do Niego. Uczeń powinien usilnie zabiegać o to, aby poprzez modlitwę połączyć się z Bogiem, „nie tylko w wybranych do tego celu porach dniach czy jedynie w dniu świątecznym, ale bez przerwy, czyniąc to przez całe życie i na wszelki sposób”. Reasumując powinnismy zaprosic Jezusa do naszego życia w domu w pracy i w Kościele i prowadzić z Nim dialog czyli modlitwę. Czy możliwe jest to do wykonania?

2. Nieustanna modlitwa naszych prababek

Kilkanaście lat temu  dostałem od mojej babci stary  modlitwenik z dziewietnastego wieku, który używała jeszcze prababka. W modlitewniku znajduja się modlitwy na każdą porę dnia i na różne okoliczności życiowe np. urodziny, ślub a także na problemy: choroba, smutek, umocnienie wsparcie itp.

Ale to co zachwyciło mnie najbardziej to krótkie sentencje tzw. akty strzeliste (są to często krótkie słowa z pisma św. lub słowa świętych Kościoła) polecane do odmawiania przez cały dzień, szczególnie przy zmianie czynności w czasie wykonywania pracy czy prac domowych. I tak przed rozpoczęciem np. obierania zimniaków moja prabacia, a potem babcia wypowiadała akt strzelisty: „Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję” lub „Matko Boża, módl się za nami”. Takie podejście do życia i wiary sprawiało że każda ich praca stawała się modlitwą i była bezposrednim zaproszeniem Jezusa czy Maryi do ich codziennego życia. Jak widzicie nie były wielomówne jak poganie ale każda ich czynność stawała się modlitwą uwielbienia Boga.

3. Kto śpiewa, podwójnie się modli,. – Bis orat, qui cantat (łac.)

Swięty Augustyn wyjaśnia: „Jeśli kto miłuje, ten śpiewa” a także: „Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemności uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności” – pisał św. Augustyn w słynnych „Wyznaniach”.

Sw. Paweł w Liście do Kolosan zachęca, aby ci, którzy zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swego Pana, wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni duchowe.

„Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” (trzecie wydanie „Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego” zostało opublikowane przez Kongregację Kultu Bożego i Sakramentów 28 lipca 2000 r.) wskazuje na jeszcze jeden motyw, który powinien nas skłaniać do śpiewania na Mszy św. – jest nim siła jednocząca tkwiąca w śpiewie.

To kilka wypowiedzi Swiętych Kościoła i Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów. A jak to realizowała moja babcia?

Kiedy odwiedzałem ją bardzo wcześnie rano ok 6.00 śpiewała „Kiedy ranne wstają zorze”..  Jeżeli spotykała się z sąsiadkami z okolicznych domków, to często razem coś robiły i śpiewały pieśni religijne. Patrząc na nich dało się zauważyc jak te pieśni ich jednoczą z Bogiem i wzajemnie pomiędzy sobą, a ta wspólna praca połączona ze śpiewaniem dawała im wiele radości.

Wnioski:

Zapraszajmy Jezusa do naszego życia! Rozmawiajmy z Nim czyli módlmy się. Wielbijmy Go w śpiewie, w modlitwie, w pracy w domu w Kościele i przez cały dzień.

Zaproszenie.

Osoby które chca skorzystać z modlitw w ciagu dnia, które pojawiają się w określonych godzinach w okienku w kolumnie bocznej wg harmonogramu:

Kliknij tutaj i przejdz na stronę hamonogramu Modlitwy codzienne

Wystarczy kilknąć w okienko i wybrać formę modlitwy.

 

Zapraszamy także do codzienej modlitwy online razem z członkami naszej Wspólnoty codziennie o godzinie 20:40 ( z wyjątkiem sobót). Modlitwa trwa do 15 minut.

Prośba.

Wpisujcie w komentarzach pod tym artykułem znane Wam akty strzeliste  do: Trójcy Przenajświętszej, Pana Jezusa, Matki Bożej.

Bogusław

 

Zobacz wpisy:

4 Responses to Nieustannie się módlcie

 1. Wiesława napisał(a):

  Uwielbienia Trójcy Przenajświętszej
  Oddaję Ci cześć i wielbię Cię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą, którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki.
  Wielbię Cię i błogosławię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą, którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki.
  Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą, którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. Amen.

 2. Wiesława napisał(a):

  Akt strzelisty do Matki O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 3. Wiesława napisał(a):

  Akty strzeliste do Pana Jezusa Miłosiernego
  Jezu, ufam Tobie!

  Jezu, rozpal serce moje miłością.

  Z Bogiem wszystko mogę.

  Spocznij. Jezu, w sercu moim.

  O mój Jezu, miłosierdzia.

  Wszystko dla Jezusa.

  Jezu Miłosierny wybaw mnie z jarzma grzechu!

  O Maryjo Matko Miłosierdzia módl się za nami!

  Dopomóż mi życiem odkrywać Twoje Miłosierdzie

  Zanurz mnie w zdrojach swojego Miłosierdzia

  Uwielbiam Cię Jezu za Twe Miłosierdzie

  W chwilach próby bądź dla mnie Miłosierny

  Panie, potrzebuję Twojej miłości

  Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim

  Zawierzam Ci swoje życie

  Twój krzyż Panie niech mnie uczy Miłosierdzia

  Nieskończone Miłosierdzie , przenikaj moją codzienność

  Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu Swoim

  Zawierzam Ci Miłosierny Panie całe swoje życie

  Ogarnij mnie Jezu łaską swego Miłosierdzia

  Uczyń mnie apostołem Twojego Miłosierdzia

  Chwała Ci Jezu Miłosierny

  Daj mi poznać potęgę Twojego Miłosierdzia

  Tulę się w ramionach Twojego Miłosierdzia

  Ufam Miłosierdziu Twojemu

  Skrusz moje serce Swoim

  Rozpal mnie miłością płynącą z Twojego Miłosierdzia

  Jezu Miłosierny – prowadź!

  Panie, naucz mnie być miłosiernym

  Bezkresna przepaści Miłosierdzia Bożego, kieruj życiem moim !

 4. Wiesława napisał(a):

  Akty strzeliste za zmarłych

  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

  Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz cyfrę by działanie było poprawne. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.