Szkaplerz św. Michała Archanioła

Członkowie naszej Wspólnoty przyjęli Szkaplerz św. Michała Archanioła.

GrupaMA

Na spotkaniu 20 marca 2016r. Członkowie naszej Wspólnoty św. Michała Archanioła w Tychach przy Parafii św. Franciszka i św. Klary przyjęli Szkaplerz św. Michala Archanioła. Obrzęd poświęcenia Szkaplerza oraz przyjęcia do Szkaplerza dokonał o. Emil Pacławski OFM * proboszcz tutejszej parafii i jednoczesnie opiekun naszej Wspólnoty św. Michala Archanioła.

SzkaplerzSzkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem powierzenia się św. Michałowi Archaniołowi i przynależności do Rodziny Michalickiej. Celem jego noszenia jest odnowienie czci św. Michała Archanioła. Osoby, które przyjęły szkaplerz mają udział w dobrach duchowych Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

 

Jaki jest cel noszenia szkaplerza?

Celem przyjęcia szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać:

a) wolność, obronę i rozwój Kościoła świętego;

b) łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami, ustanie przekleństw, bluźnierstw i zgorszeń oraz nawrócenie wszystkich grzeszników;

c) ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;

d) utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i świętych Aniołów;

e) wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskiwanie odpustów;

f) łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

Na czym polega udział w dobrach duchowych Zgromadzenia św. Michała Archanioła?

Przyjęcie szkaplerza włącza nas do Rodziny Michalickiej. Jest to łaska dodatkowa dla praktykujących to nabożeństwo. Dzięki niej mają udział we wszystkich dobrach duchowych zgromadzenia, to znaczy w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, Mszach świętych, modlitwach, umartwieniach, postach, itp.

Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza?

Są trzy warunki przyjęcia szkaplerza:

1. przyjąć szkaplerz z rąk upoważnionego kapłana lub diakona;

2. nosić go ciągle na sobie;

3. odmawiać codziennie egzorcyzm prosty papieża Leona XIII.

Szkaplerz św. Michała Archanioła przyjęło:

Członkowie wspólnoty zamieszkali w Tychach: 13 osób

zamieszkali na Śląsku: 2 osoby

Katowice – 1

Zabrze – 1

zamieszkali w Polsce:  1

Mazowieckie -1

 

Jeżeli ktoś z internautów chciałby przyjąć Szkaplerz św. Michala Archaniola, to więcej informacji uzyska na stronie:

http://www.michalici.pl/szkaplerz

Krótka historia Szkaplerza św. Michała Archanioła

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła powstał w XIX w. przy kościele św. Eustachego w Rzymie i przynależał do powołanego w tym czasie Bractwa św. Michała Archanioła.

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła został zatwierdzony przez papieża Leona XIII w dziewiętnastym stuleciu.

Dzisiejszy szkaplerz św. Michała Archanioła dekretem z dnia 1 marca 2013 roku zatwierdził Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik.

Papież Benedykt XVI w „Liście do Michalitów” napisał, że motywy przyjęcia szkaplerza w zewnętrznej formie mają przypominać noszącemu, że doświadcza skutecznej pomocy potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem – Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje.

——————————————————–

* – o. Emil Pacławski (2001) – proboszcz parafii,  gwardian (przełożony klasztoru) od 2013 r., prowincjalny referent duszpasterstwa parafialnego, przewodniczący międzyzakonnego zespołu synodalnego, felietonista, autor książek: Paprocańska 90-kapłaństwem pisana (2005), Kościół nie umarł (2006), Polska flaga w Izraelu, (2007) Recepta na pewną Miłość (2009), Mały alfabet franciszkański (2009), Pontyfikat na piątkę (2010), Między dynią a krzyżem (2011), Włoskie podróże Benedykta. Od Bari do Loreto (2013), Chrześcijaństwo jest ogniem (2014).

 

Zobacz wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz cyfrę by działanie było poprawne. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.